PRESSMEDDELANDE

2000-06-27

Hemsida för bostäder i Öresundsregionen lanseras

Den första Internetbaserade marknadsplatsen för bostäder i Öresundsregionen lanseras nu på hemsidan Lazybee.com. På en gemensam hemsida får danskar och svenskar på båda sidorna av sundet möjlighet att utan arvoden sälja, köpa, byta, hyra och hyra ut bostäder. Hemsidan, som finns i svensk och dansk version, riktar sig till de nya Öresundsmedborgarna.

Det blir allt vanligare med medborgare som regelbundet rör sig över de dansk-svenska landsgränserna, så kallade Öresundsmedborgare. Arbetet sker på en sida av sundet, medan bostaden eller sommarhuset är placerat på den andra sidan. De flesta bedömare är eniga om att Öresundsbron medför att detta fenomen kommer att öka.

När gränserna mellan länderna minskar i betydelse, skapas ett behov av tjänster som är anpassade för Öresundsmedborgarna. Med en gemensam hemsida för bostäder i hela Öresundsregionen kan en svensk som söker övernattningslägenhet i Köpenhamn – på samma hemsida – hyra ut sin gamla lägenhet i Malmö. En dansk som letar sommarhus i Abbekås kan med några enkla musklick annonsera ut det gamla huset i Helsingör. Stockholmaren som ska flytta till regionen kan dessutom på en och samma gång söka bostäder i till exempel Köpenhamn, Malmö och Helsingborg.

Lazybee.com’s Öresundsversion finns på svenska och danska. Kort efter introduktionen kommer hemsidan även att innehålla fakta som är viktig att känna till om bostäder i respektive land.

Lazybee.com har 15.000 registrerade medlemmar, och finns förutom i Sverige och Danmark även i London, Paris och Helsingfors. De flesta bostadsaktörer på Internet drivs eller samarbetar exklusivt med en bostadsmäklare. Kunden tvingas då betala dyra arvoden till mäklaren. Lazybee.com däremot är en oberoende aktör som skapar en marknadsplats för alla spelare på plan. Genom att vara en "One-stop-shop" för alla bostadsrelaterade tjänster erbjuds kunden inte endast försäljning via mäklare, utan även köp, byte, hyra och uthyrning av bostäder direkt mellan ägare. Lazybee.com koordinerar, tillsammans med mäklare och andra, all service runt dessa processer. Kunden får då möjlighet att matcha individuella behov och önskemål. Detta får till följd att kostnaderna sjunker och servicen förbättras.

Hemsidan finns på www.lazybee.com (välj Stad: Øresund)

För mer information, kontakta:

- Peter O.Cederholm, Lazybee.com, tel 0708-82 82 72, [email protected]

- Fredrik Wahrolén, presskontakt (GCI Mannov), tel 0708-43 89 26, [email protected]

Lazybee.com är en global Internetbaserad bostadsmarknad som gör det snabbare, billigare och enklare att sälja, köpa, byta, hyra och hyra ut en bostad, både lokalt och globalt. Sedan Lazybee.com lanserades i januari i år har 15 000 medlemmar registrerats och tusentals bostäder har annonserats ut i Sverige, Danmark, London, Paris och Helsingfors.